ตุลาคม 20, 2020

อบรมหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 บริษัทฯได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 เพื่อให้พนักงานมีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

  • แชร์ไปที่ :

ข่าวสารล่าสุด