ซัคเซส พลาส

บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2547 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพลาสติกลูกฟูก (Corrugated board) ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและบุคลากรมากด้วยประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งใน และ ต่างประเทศ และได้มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ของตลาดแผ่นพลาสติกลูกฟูก นอกจากนี้ เราได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา และ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึ่งได้มีการนำ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 มาประยุกต์ใช้