ธันวาคม 1, 2017

กิจกรรมการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

ตามที่ทางบริษัทได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

ทางบริษัทได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดในระดับที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 7 และศูนย์ความปลอดภัย ในการทำงานเขต 11

  • แชร์ไปที่ :

ข่าวสารล่าสุด