• ข้อมูลเพิ่มเติม
  • บริการของเรา
  • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • บริการของเรา

– สามารถผลิตแผ่นขนาดหน้ากว้างสูงสุด 105 cm ความยาวตามความต้องการของลูกค้า
– มีความหนาหลายขนาดตั้งแต่ 150 ไมครอน ถึง 1200 ไมครอน
– จำหน่ายเป็นแผ่นหรือเป็นกิโลกรัมขึ้นกับปริมาณความต้องการของลูกค้า
– MOQ ขั้นต่ำ 500 kg/ครั้ง
– ลักษณะของผิวชิ้นงานได้แก่ ลายทรายหยาบ ลายทรายละเอียด ลายกระจก ลายเส้นหรือลายเฉียง

ด้วยคุณสมบัติเด่น เหล่านี้ แผ่น PP Solid Sheet จึงเหมาะ กับการนำไปใช้งาน หลากหลาย ประเภท อาทิเช่น วัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุปูรองชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และประดับยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ งานเครื่องเขียน (แฟ้มใส) งานการตกแต่งสินค้าพรีเมี่ยม เป็นต้น

Briefing

รับฟังความต้องการ และ บริการให้คำปรึกษา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Design, Production, and Development Process

ร่วมวางแผนการผลิต ออกแบบ พัฒนาต่อยอดไอเดียโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับงานที่เหมาะสมกับการใช้งานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งสามารถนำเสนองานตัวอย่างก่อนขึ้นผลิตจริงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการผลิต

Colour Matching

บริการจับสีเทียบสี ตามเงื่อนไข ความต้องการของลูกค้า ดังนั้น การจับสีเทียบสี จึงเป็นการค้นหา ทดสอบ และ ทดลอง เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่มีร่วมกัน

Modern Machinery

ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตที่รับประกันคุณภาพตามมาตรฐาน

Transportation

บริการจัดส่งอย่างรวดเร็ว โดยเป็นระบบขนส่งของทางกลุ่มบริษัท Success Group เอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง