• ข้อมูลเพิ่มเติม
  • บริการของเรา
  • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • บริการของเรา

– รับผลิตตั้งแต่ขนาดหน้ากว้าง 22″” ถึง 55″” ความยาวตามความต้องการของลูกค้า
– รับผลิตตั้งแต่ 35 ไมครอน ถึง100 ไมครอนต่อด้าน
– มีตั้งแต่เกรด A ถึง เกรด G
– ตัดเป็นชิ้นหรือขายเป็นกิโล จัดให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
– MOQ ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 500kg/ครั้ง
– มีถุงเป็นม้วนทั้งผ่าข้างและแบบคู่ เหมาะกับการใช้งานในอุตสากรรม
– บริการปรุถุงตามความยาวที่กำหนดเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน

Briefing

รับฟังความต้องการ และ บริการให้คำปรึกษา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Design, Production, and Development Process

ร่วมวางแผนการผลิต ออกแบบ พัฒนาต่อยอดไอเดียโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับงานที่เหมาะสมกับการใช้งานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งสามารถนำเสนองานตัวอย่างก่อนขึ้นผลิตจริงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการผลิต

Colour Matching

บริการจับสีเทียบสี ตามเงื่อนไข ความต้องการของลูกค้า ดังนั้น การจับสีเทียบสี จึงเป็นการค้นหา ทดสอบ และ ทดลอง เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่มีร่วมกัน

Modern Machinery

ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตที่รับประกันคุณภาพตามมาตรฐาน

Transportation

บริการจัดส่งอย่างรวดเร็ว โดยเป็นระบบขนส่งของทางกลุ่มบริษัท Success Group เอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง