โพลีพลัส อินเตอร์เทรด

บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2553 ดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกไวนิล (Vinyl) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึง เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติกแปรรูป (PP Sheet) และ ถุงพลาสติก (High Density Plastic Bag) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตฐาน จึงเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำ และหน่วยงานราชการ

ด้วยจุดแข็งด้านการผลิตแผ่นพลาสติกลูกฟูกที่ตอยโจทย์งานสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้ ในปี 2560 บริษัทโพลีพลัส อินเตอร์เทรดจำกัด ได้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานสื่อโฆษณาด้วยระบบการพิมพ์อิงค์เจ็ทและซิลสกรีน โดยรูบแบบการบริหารงานที่เน้นการบริการครบวงจร ทางบริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด รับบริการออกแบบและให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโฆษณาโดยตรง ทำให้เรามั่นใจได้ว่าลุกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด จากการตัดสินใจเลือกเรา