• ข้อมูลเพิ่มเติม
  • บริการของเรา
  • ประเภทการใช้งาน
สามารถเลือกความหนาของวัสดุ สี และ ขนาดได้ตามที่ต้องการ


Briefing

รับฟังความต้องการ และ บริการให้คำปรึกษา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Design, Production, and Development Process

ร่วมวางแผนการผลิต ออกแบบ พัฒนาต่อยอดไอเดียโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับงานที่เหมาะสมกับการใช้งานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งสามารถนำเสนองานตัวอย่างก่อนขึ้นผลิตจริงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการผลิต

Materials

คัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับชิ้นงานของลูกค้ามากที่สุด

Modern Machinery

ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตที่รับประกันคุณภาพตามมาตรฐาน

Transportation

บริการจัดส่งอย่างรวดเร็ว โดยเป็นระบบขนส่งของทางกลุ่มบริษัท Success Group เอง

กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรานิกส์: เพื่อป้องกันความเสียหายของชิ้นงานระหว่างการขนส่ง การป้องกันความเสียหายของชิ้นงานจากการเบี่ยงเบนของประจุไฟฟ้า กล่องพลาสติกลูกฟูกและกล่องพลาสติกลูกฟูกชนิด Conductive จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ในด้านการป้องกันและรักษาคุณสมบัติของชิ้นงาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
กลุ่มธุรกิจยายนต์: ความต้องการใช้งาน เน้นการป้องกันการกระแทก มีวัสดุ
ดูดซับเพื่อลดแรงกด และ การลื่นไหล เกิดเป็นผลิตภัณฑ์งานกล่องงาน งานแผ่นรองที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างหลากหลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง