ตุลาคม 19, 2020

กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 บริษัทซัคเซส พลาส

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 บริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายตนเองและเพื่อช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ และที่สำคัญเมื่อพนักงานมีสุขภาพที่ดี พนักงานจะสามารถทำงานและพัฒนางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • แชร์ไปที่ :

ข่าวสารล่าสุด