ตุลาคม 23, 2017

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

กิจกรรมการซ้อมดับเพลิง60 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาซัคเซสกรุ๊ปได้จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อวัตถุประสงค์ใหพนักงานที่ทำงานในบริษัทได้มีความ พร้อมในการรับมือ เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มาให้ความรู้ โดยได้รับความร่วมมือจาก พนักงานบริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด , บริษัท ไอเดีย เวร์ค โพลีแพ็ค จำกัด ,บริษัท โพลี พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่าน ในการเข้ารับการอบรม เพื่อหวังว่า ความรู้ที่ได้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

  • แชร์ไปที่ :

ข่าวสารล่าสุด