พฤศจิกายน 5, 2020

กิจกรรมตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ

บริษัท เข้าร่วมโครงการ มาตรฐานการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จึงมีการจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรณรงค์และลดปัญหาเรื่องยาเสพติดในองค์กร

  • แชร์ไปที่ :

ข่าวสารล่าสุด