อบรมหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

อบรมหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 บริษัทฯได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 เพื่อให้พนักงานมีคุณสมบัติมีความรู้...
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 บริษัทซัคเซส พลาส

กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 บริษัทซัคเซส พลาส

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 บริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายตนเองและเพื่อช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ และที่สำคัญเมื่อพนักงานมีสุขภาพที่ดี...
กิจกรรมแจกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้แก่พนักงาน

กิจกรรมแจกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้แก่พนักงาน

บริษัท จัดกิจกรรมแจกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้แก่พนักงานทุกคน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดกรรมการผู้จัดการ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงาน...
กิจกรรมแจกข้าวสารให้แก่พนักงาน

กิจกรรมแจกข้าวสารให้แก่พนักงาน

บริษัท จัดกิจกรรมแจกข้าวสารให้แก่พนักงานทุกคน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดกรรมการผู้จัดการ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงาน...
ร่วมบริจาค ช่วยเหลือ โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆโครงการ ” ซัคเซส กรุ๊ป รวมใจ สู้ภัย Covid-19″

ร่วมบริจาค ช่วยเหลือ โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆโครงการ ” ซัคเซส กรุ๊ป รวมใจ สู้ภัย Covid-19″

บริษัทซัคเซส กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการ ” ซัคเซส กรุ๊ปรวมใจ สู้ภัย COVID-19″ ร่วมบริจาค Fece Shield และป้ายประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ COVID-19 ให้แก่ โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ...
กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมกีฬาสี เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัท จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ให้พนักงานมีความสามัคคี และลดช่องว่างระหว่างกันในการทำงาน โดยมีกิจกรรมกีฬาต่างๆ ตลอดทั้งวัน มีบริการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม และได้มีการมอบเสื้อกีฬาสีให้กับพนักงานทุกคน...