ตุลาคม 23, 2020

กิจกกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ทางบริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพราะทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพพนักงานทุกคน

  • แชร์ไปที่ :

ข่าวสารล่าสุด