สิงหาคม 22, 2017

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

บริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายตนเองและเพื่อช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิด ขึ้นได้ และที่สำคัญเมื่อพนักงานมีสุขภาพที่ดี พนักงานจะสามารถทำงานและพัฒนางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • แชร์ไปที่ :

ข่าวสารล่าสุด