วิสัยทัศน์ของเรา

นโยบายของกลุ่มบริษัท ซัคเซสกรุ๊ป เน้นเรื่องความพึงพอใจของบริษัทภายนอกเป็นหลัก ตั้งแต่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรงเวลา จุดแข็งของ บริษัทฯ เน้นการให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ในส่วนของการพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิค, ความคิดสร้างสรรค์, เทคนิคการให้บริการ ตลอดจนการสร้างเสริม วัฒนธรรมที่ดีในองค์กร โดยยึดมั่นนโยบายร่วมกันดังนี้

ทำงานกันเป็นทีม

ริเริ่มนวัตกรรมใหม่

ทำงานเชิงรุกเป็นนิสัย

พัฒนาการให้บริการ

เพิ่มมาตฐานคุณภาพสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง

ความเป็นมาของเรา

ซัคเซส พลาส

บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2547 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพลาสติกลูกฟูก (Corrugated board) ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เครื่องจักรที่ ได้มาตรฐานและบุคลากรมากด้วยประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งใน และ ต่างประเทศ และได้มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อรองรับการ เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ของตลาดแผ่นพลาสติกลูกฟูก นอกจากนี้ เราได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา และ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึ่งได้มีการนำ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 มาประยุกต์ใช้

ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค

บริษัทไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกล่องพลาสติกลูกฟูก (Plastic Corrugated Box) สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมบริการรับออกแบบให้คำแนะนำ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับงานที่เหมาะสมกับการใช้งานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ทำให้ ”ไอเดีย เวิร์ค” ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด ปัจจุบันได้นำพลาสติกลูกฟูกมาทดแทนลังไม้ และกล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น แข็งแรง ทนทาน ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี ประหยัดต้นทุน สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ จึงทำให้พลาสติกลูกฟูกเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ในวงการ อุตสาหกรรมทั้ง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรม และสามารถออกแบบได้ ตามความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท

ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค

บริษัทไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกล่องพลาสติกลูกฟูก (Plastic Corrugated Box) สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมบริการรับออกแบบให้คำแนะนำ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับงานที่เหมาะสมกับการใช้งานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ทำให้ ”ไอเดีย เวิร์ค” ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด ปัจจุบันได้นำพลาสติกลูกฟูกมาทดแทนลังไม้ และกล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น แข็งแรง ทนทาน ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี ประหยัดต้นทุน สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ จึงทำให้พลาสติกลูกฟูกเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ในวงการ อุตสาหกรรมทั้ง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรม และสามารถออกแบบได้ ตามความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท

ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค

บริษัทไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกล่องพลาสติกลูกฟูก (Plastic Corrugated Box) สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมบริการรับออกแบบให้คำแนะนำ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับงานที่เหมาะสมกับการใช้งานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ทำให้ ”ไอเดีย เวิร์ค” ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด ปัจจุบันได้นำพลาสติกลูกฟูกมาทดแทนลังไม้ และกล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น แข็งแรง ทนทาน ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี ประหยัดต้นทุน สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ จึงทำให้พลาสติกลูกฟูกเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ในวงการ อุตสาหกรรมทั้ง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรม และสามารถออกแบบได้ ตามความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท

โพลีพลัส อินเตอร์เทรด

บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2553 ดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกไวนิล (Vinyl) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึง เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติกแปรรูป (PP Sheet) และ ถุงพลาสติก (High Density Plastic Bag) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตฐาน จึงเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำ และหน่วยงานราชการ

ด้วยจุดแข็งด้านการผลิตแผ่นพลาสติกลูกฟูกที่ตอยโจทย์งานสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้ ในปี 2560 บริษัทโพลีพลัส อินเตอร์เทรดจำกัด ได้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานสื่อโฆษณาด้วยระบบการพิมพ์อิงค์เจ็ทและซิลสกรีน โดยรูบแบบการบริหารงานที่เน้นการบริการครบวงจร ทางบริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด รับบริการออกแบบและให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโฆษณาโดยตรง ทำให้เรามั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด จากการตัดสินใจเลือกเรา

ค่านิยมของเรา

เพื่อเป็นการเพื่อเป็นการหลอมรวมความ และแนวทางในการทำงานโดยยึดมั่นคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ เราชาวซัคเซสกรุ๊ป มีค่านิยมองค์กรณ์ดังนี้

เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

มีบริการจัดการผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ และความร่วมมือที่ดี ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานและมีความสุขในการทำงาน

มาตรฐานของบริษัท