พฤศจิกายน 27, 2023

กิจกกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 บริษัท ซัคเซสพลาส จำกัด, บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด

เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ไอเดียเวิร์ค-โพลีแพค จำกัด จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี บริษัทจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพของพนักงานทุกคน

  • แชร์ไปที่ :

ข่าวสารล่าสุด