กันยายน 19, 2022

กิจกกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 บริษัท ซัคเซสพลาส จำกัด, บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด

วันที่ 19 กันยายน 2565 ทางบริษัท ซัคเซสพลาส จำกัด, บริษัท โพลีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพราะทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพพนักงานทุกคน

  • แชร์ไปที่ :

ข่าวสารล่าสุด