ธันวาคม 26, 2022

การฝึกอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ทางบริษัท ซัคเซสพลาสและสาขาย่อยทั้งหมด ได้มีการจัดอบรมปฐมพยาบาล การช่วยเหลือบุคคลที่บาดเจ็บ การช่วยเหลือบุคคลที่สภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยวิธีการ CPR ที่ถูกต้องและความปลอดภัยต่างๆในขณะใช้งานอุปกรณ์กู้ชีพ รวมไปถึงกฏระเบียบต่างๆ

  • แชร์ไปที่ :

ข่าวสารล่าสุด