กุมภาพันธ์ 6, 2023

การจัดสวัสดิการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ โดย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

มุมนมแม่ ในสถานประกอบกิจการ [ ทำไมต้องมีมุมนมแม่ ? ] เพราะคุณแม่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นคุณแม่ทำงานที่ต้องเลี้ยงดูลูกและออกไปทำงานนอกบ้านด้วย โดยการที่จะอยู่บ้านอุ้มลูกให้ดูดนมจากอกอุ่นๆ ของแม่มีเพียง 3 เดือน ตามกฏหมายลาคลอดเท่านั้น ซ้ำบางรายก็ไม่สามารถลาได้เต็มเวลาตามสิทธิ “มุมนมแม่” ช่วยอำนวยความสะดวกให้แม่ทำงาน ยังคงสามารถให้นมลูกได้ หรือบีบเก็บน้ำนมให้ลูกกินนมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรอนามัยโลก ประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนถึง 6 เดือนเต็ม และยังให้ลูกได้กินนมไปจนถึง 2 ขวบ หรือนานกว่านั้น ควบคู่ไปกับอาหารตามวัย หากมี “มุมนมแม่” ในที่ทำงาน จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรกและให้ต่อเนื่องไปได้มากขึ้น แม่ก็ไม่เสียงานด้วย เพราะคุณแม่ยังสามารถทำงานได้ตามปกติแม้จะไม่ได้พาลูกมาที่ทำงาน แต่จะใช้ “มุมนมแม่” สำหรับบีบน้ำนมเก็บตุนไว้ให้ลูก นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ที่จัด “มุมนมแม่” นับว่าก้าวทันตามยุค เป็นผู้สนับสนุนให้ก่อเกิดสังคมที่ดี เป็นผู้บุกเบิกในการสวร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน

ผลประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับกลับมา คือ
พนักงานไม่ลาบ่อย เพราะลูกที่กินนมแม่ มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย พ่อ-แม่ จึงไม่ต้องลางานเพื่อพาลูกไปหาหมอ พ่อ-แม่ ก็ป่วยน้อยลง เพราะติดเชื้อจากลูกที่ป่วยน้อยลง และยังลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้กับองค์กรด้วย
ประสิทธิภาพในการทำงานของแม่ดีขึ้น รวมถึงพ่อด้วย เป็นผลจากที่แม่มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เครียดเรื่องเวิน เพราะนมแม่ช่วยลดภาระเรื่องการซื้อนมผสม
นายจ้างจะได้ความชื่นชมจากพนักงาน ซึ่งเป็นความรู้สึกดีๆ ที่จะทำให้ลูกจ้งซื่อสัตย์ มั่นคง และอยู่กับองค์กรตลอดไป

( ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ )

  • แชร์ไปที่ :

ข่าวสารล่าสุด